Login|Cariere|Cerere de oferta|Contact|Romana English
Prima pagina|Despre noi|Traduceri|Interpretare|Alte servicii|Clienti
 
Traduceri
Experienta
Experienta

Prolingua a acumulat o experienţă valoroasă atât pentru furnizarea unor traduceri complexe, cât şi pentru derularea unor proiecte multilingve şi de mari dimensiuni, în diferite domenii de specialitate, cum ar fi:


TRADUCERI JURIDICE
Documente specifice: acte constitutive şi statute, rapoarte de expertiză, documente de instanţă, opinii juridice, documente privind afaceri personale şi familiale, documente privind drepturile de proprietate intelectuală, diferite tipuri de contracte etc.TRADUCERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
Documente specifice: bilanţuri şi alte documentaţii contabile, situaţii financiare , procese-verbale ale adunărilor acţionarilor, rapoarte anuale, analize de piaţă, rapoarte de audit, declaraţii bancare, documente interne ale companiilor, documente de asigurare, contracte de credit şi de asigurare, corespondenţă de afaceri, documente pentru licitaţii internaţionale etc.TRADUCERI TEHNICE ŞI IT

Documente specifice: manuale de utilizare pentru diverse aparate, manuale de instalare, instrucţiuni de întreţinere, specificaţii tehnice, caiete de sarcini, cataloage de produs, documentaţie de protecţia muncii, proceduri de fabricaţie, broşuri - studii de fezabilitate, localizare software, localizare web etc..TRADUCERI MEDICALE ŞI FARMACEUTICE

Documente specifice: prospecte, fişe produs, manuale de utilizare pentru echipamente medicale, software din domeniul medical, specificaţii pentru produse farmaceutice, rapoarte medicale, fişe medicale ale pacienţilor, studii clinice şi studii de laborator, certificate medicale, documente de spitalizare etc.TRADUCERI DE MARKETING – COMUNICARE - RESURSE UMANE
Documente specifice: studii de piaţă, planuri de afaceri, proiecte de înfiinţare, broşuri de prezentare, documente pentru campanii publicitare, cataloage publicitare, reclame, spoturi, politici de resurse umane, programe de instruire pentru angajaţi.
 
Cal. Dorobanti 20-28, bloc 11
Sc. B, et.2, ap. 48, sector 1, Bucuresti
Reper : Consiliul Britanic

Telefon: +40 (0)21 313 68 45
Fax: +40 (0)21 315 10 27
Mobil: +40 724 273 787
Email: office@prolingua.ro
 
Nume* :
Telefon* :
Email* :
Mesaj* :